Disclaimer PDF Afdrukken E-mailadres


SpecialeBoeken.nl wordt met de grootste zorg en aandacht samengesteld, toch is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig, verouderd, of niet meer juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van SpecialeBoeken.nl , of met de tijdelijke onmogelijkheid om SpecialeBoeken.nl te kunnen raadplegen.


SpecialeBoeken.nlĀ  draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar deze site van SpecialeBoeken.nl verwijst. SpecialeBoeken.nl stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Onder geen beding kan SpecialeBoeken.nl aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen, tenzij in geval van opzettelijke fouten van SpecialeBoeken.nl.


Mocht je vragen hebben over SpecialeBoeken.nl en het gebruik ervan, dan kun je die mailen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . De informatie op SpecialeBoeken.nl wordt aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Constateer je onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat je deze meldt via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.